Разъёмы

 

9-pins flat connector D9, male

 

15-pins flat connector D15, male

 

12-pins round connector C12, male

 

 
 

10-pins round connector RS10, male

 

 

 12-pins round connector B12, male  
 

 

 
 

 

 

 

Укажите тип и количество разъемов